Rehabilitacja w ramach NFZ dla dzieci i młodzieży

Zasady przyjęć

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać następujące elementy:

  • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Rozpoznanie w języku polskim
  • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
  • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
  • Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
  • Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
  • Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

 

KOCHAM WIĘC BADAM na „Górce”

 W dniu 03.03.2018r. w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku-Zdroju po raz kolejny odbyła się akcja p.n. Biała Sobota. W tym roku Szpital rozpoczął współpracę z Fundacją Słoneczna Przyszłość. Wspólnie zostały zorganizowane bezpłatne badania pod kątem wady postawy połączone z badaniami profilaktyki onkologicznej. Nasi specjaliści z dziedziny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu a także Rehabilitacji Leczniczej przebadali ponad 100 małych pacjentów z czego połowę z nich skierowali na dalsze, kompleksowe leczenie w naszej Placówce.

 Biała Sobota cieszyła się dużym zainteresowaniem – już pierwszego dnia rejestracji skończyły się wolne miejsca na w/w badania. Kolejny etap naszej akcji odbędzie się już początkiem czerwca. Zapraszamy wszystkich chętnych do śledzenia naszego FANPAGE na portalu Facebook oraz strony internetowej www.szpitalgorka.pl

 

Innowacyjne operacje na „Górce”

Dwie innowacyjne operacje stawu barkowego przeprowadzono dziś w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku-Zdroju. Zabiegi wykonano metodą latarjet, dzięki czemu pacjenci już jutro będą mogli wrócić do domów.

Jeden z operowanych w Busku pacjentów ma 16, a drugi 20 lat. Problem zdrowotny u obu był taki sam: „wyskakujący” bark.

Patryk miał wypadek na motorze. Wydawał się niegroźny, choć ręka wyskoczyła mu z barku. Nie zgłosił się do lekarza. – Sam sobie to nastawiłem. Następnie to się powtórzyło kilka razy podczas gdy w piłkę – opowiada chłopak. A potem kontuzja wracała coraz częściej, nawet podczas snu.

Wiktor Syska miał podobną kontuzję. I też sam nastawiał sobie wybity bark. – Ten ból nie jest do opisania, to coś jak skurcz, ale 10 razy mocniejszy – opowiada.

Bark „wybija się” podczas ćwiczeń, pływania, nawet przeciągania. Z czasem pacjent w obawie przed bólem przestaje używać kontuzjowanej ręki. Pojawia się choroba zwyrodnieniowa stawów, pacjent w wieku 30 lat ma bark taki jak 60-70-latek…

Receptą może być artroskopia stawu barkowego metodą latarje (czyt: latarże). Operacje takie są przeprowadzane metodą laparoskopową. Zamiast dużej rany, powstaje kilka mniejszych nacięć. Dzięi temu pacjenci szybciej wracają do zdrowia i pełnej sprawności.

Dziś operacja metodą latarjet po raz pierwszy wykonana została w województwie świętokrzyskim. Do współpracy przy obu zabiegach zaproszono doktora Romana Brzóskę z Bielska-Białej. To on w 2009 roku wykonał pierwszą taką operację w Polsce. – Medycyna zmierza w kierunku zabiegów mniej inwazyjnych. Rozwój ortopedii idzie właśnie w tym kierunku, by zmniejszyć traumatyzację okolicznych tkanek, żeby zabieg był dla pacjenta jak najbardziej przyjazny a z drugiej strony – jak najbardziej efektywny – mówi dr n. med. Roman Brzóska, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Barku.

Operacje barku metodą latarjet jak dotąd przeprowadzane były tylko w dwóch ośrodkach w kraju.

Zapraszamy do obejrzenia  materiału telewizyjnego na ten temat:

https://kielce.tvp.pl/33826497/innowacyjne-operacje-w-gorce

„Spacer po Górce – Szklane Domy, idea a rzeczywistość” – Europejskie Dni Dziedzictwa

W sobotę 17 września odbyła się piesza wycieczka z centrum uzdrowiska do naszego szpitala. Wydarzenie  było zorganizowane  w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Spacer po Gorce – Szklane Domy, idea a rzeczywistość”. W ramach cyklu „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią” przeprowadzona została prezentacja historii obiektu w formie slajdów z omówieniem.

Organizatorami byli Buskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Centrum Informacji Turystycznej w Busku – Zdroju.

Sprzątanie na „Górce”

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” wraz z Kołem Ekologicznym, Zespołu Szkół Specjalnych działającym przy naszym Szpitalu po raz kolejny zorganizowali akcję porządkowania parku otaczającego nasz ośrodek. Po zakończeniu pracy dla naszych małych pacjentów przebywających u nas na rehabilitacji zorganizowaliśmy gorący poczęstunek.
Takie wspólne działania w celu podniesienia estetyki otaczających szpital terenów zielonych oraz świadomości ekologicznej młodzieży leczącej się w szpitala do już tradycja naszej placówki

Sprzątanie Ziemi na „Górce”

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” wraz z Kołem Ekologicznym,  Zespołu Szkół Specjalnych działającym przy naszym Szpitalu po raz kolejny zorganizowali akcję porządkowania parku otaczającego  nasz ośrodek. Po zakończeniu pracy dla naszych małych pacjentów przebywających u nas na  rehabilitacji zorganizowaliśmy gorący poczęstunek.

Takie wspólne działania w celu podniesienia estetyki otaczających szpital terenów zielonych oraz świadomości ekologicznej młodzieży leczącej się w szpitala do już tradycja naszej placówki

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” zorganizowały po raz kolejny Białą Sobotę

Wady postawy ciała stanowią w czasach współczesnych istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany środowiska życia człowieka odbijają się na nim zdecydowanie niekorzystnie.
Styl życia i uwarunkowania środowiskowe w znacznym stopniu przyczyniają się do występowania nieprawidłowości w postawie ciała dzieci i młodzieży, a występowanie nieprawidłowości postawy ciała u uczniów w szkole podstawowej jest zjawiskiem powszechnym. Badania postawy pozwalają określić skalę tych nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania profilaktyczne i lecznicze.
Ruch jest najwszechstronniejszym czynnikiem rozwojowym i zdrowotnym. Postęp cywilizacyjny sprawił, że aktywność fizyczna jest obecnie znikoma w stosunku do potrzeb biologicznych rozwijających się organizmów.
Zarząd „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. wraz z Dyrekcją Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” cyklicznie organizuje Białą Sobotę/ Niedzielę w ramach profilaktyki.
W dniu 19.09.2015 roku odbyła się kolejna edycja badań profilaktycznych w ramach Białej Soboty.
Badania prowadził personel medyczny Szpitala: dr n. med. Adam Bandyra, lek. med. Dorota Kulińską – Książek, lek. med. Agnieszka Dalach oraz lek. med. Stanisław Horeglad.
Przebadano i skierowano na rehabilitację 100 małych pacjentów z czego 28 pacjentom już wyznaczono termin rehabilitacji w naszym ośrodku.
W związku z wznowieniem od 1 października 2015 zajęć gimnastyk korekcyjnej dla dzieci część małych pacjentów zapisana zostały na te zajęcia.
W ramach Białe Soboty przepadano również  badania neurologopedę –  15 pacjentów.
Natomiast firma zaopatrzenia medycznego i ortopedycznego współpracująca z Szpitalem przebadała stopy dzieci na diagnostycznej platformie podoskopowej.

Każdy mały pacjent został poczęstowany naszą wodą mineralną  Buskowianką oraz różnymi słodyczami.